JEE Rankers

P. Naveen Kumar

Sindhu Sundar

Vishal Sai Vetrivel

S. Prabhakar

Sneha Balaji

Anusha

Adhavan

S. Pragateeshwaran

NEET Rankers

R. Sruthi

K.R. Vishal

Kaarneesh

Sindhu

A. Sheeja Mol

Grade 10 - Board Toppers

D. Prithika

Amirtha Kalyani

D. Jonathan Timothy

Viswaasram

S.adithya

Grade 12 - BOARD TOPPERS

M. Harshini

N. Priya Lakshmi

N.priya Varshni

S. Prathiptha

Krishna Kumar

R. Sruthi

K.R. Vishal

Kaarneesh

P. Naveen Kumar

Sindhu Sundar

Vishal Sai Vetrivel

Sneha Balaji

Anusha

Adhavan